Proficiat, je bent geregistreerd!

Je hoeft verder niks te doen, behalve op tijd aanwezig zijn voor de MasterMind: zondag 17 december 2023 om 19:30. Zo zal je een vliegende start maken voor 2024!